!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Fakta & historia

Långbro Park är en hundraårig engelsk park som ligger i en vacker dalgång i stadsdelen Älvsjö, 10 kilometer sydväst om Stockholms city.

Långbro är från början namnet på en gammal gård från 1700-talet med tillhörande stora markområden i nuvarande södra Älvsjö. Vid sekelskiftet 1900 inleddes avstyckningen av tomter för det som skulle bli samhällsbildningen Långbrodal. Samtidigt avsattes mark för byggandet av Långbro Sjukhus.

Långbro Park har stort kulturhistoriskt värde och anlades i början av förra seklet för det dåvarande sjukhuset. Det är en vacker park i engelsk stil med mångfald av träd, buskar och perenner. En 150 meter lång anlagd damm som inramas av alléer, trädgrupper och trädbevuxna bergsknallar utgör den naturliga centralpunkten. De äldre byggnaderna uppfördes i början av 1900-talet och bedöms av stadsmuseet ha ett stort kulturhistoriskt värde.

 

För att läsa mer om Långbro Park och sjukhusområdet, gå in på följande sida: http://www.langbrosjukhus.se