!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Att flytta in

 

Överlåtelseavgift:

För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut av köparen med ett belopp som maximalt får uppgå till 2,5 % av prisbasbeloppet som för år 2015 är kr 44.500,- (d.v.s. kr 1113,-)

Hemförsäkring:

När du ordnar med hemförsäkring är det viktigt att komplettera med tilläggsförsäkringen som gäller för bostadsrätt. Detta på grund av att bostadsrättsinnehavaren har ansvar för den fasta inredningen som till exempel köksskåp och badrum. 

Nycklar:

Vid inflyttning är det viktigt att kontrollera att man övertar samtliga nycklar som kvitterats ut för bostaden. Om nycklar saknas är det säljaren som ska bekosta en ny låscylinder med tillhörande nycklar.

Aspuddens lås har register över samtliga utlämnade nycklar och de kan hjälpa till med detta. (Telefon 08-97 10 00)

Passerbrickor:

Vid inflyttning är det viktigt att kontrollera att man övertar samtliga passerbrickor för port och garage, som kvitterats ut för bostaden.
Om brickor saknas är det säljaren som ska stå för kostnaden av
nya brickor.

Kontakta styrelsen för att få hjälp.

Uppdaterad 2016-05-25