!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Batterier

Batterier

Alla batterier ska samlas in.

Anledningen är att batterierna kan innehålla de giftiga tungmetallerna kadmium, kvicksilver och bly. Glöm inte att de finns där man minst anar det.

 

 

Så återvinns och behandlas batterier
Batterier som innehåller kvicksilver transporteras till SAKAB i Kumla där de förvaras säkert, precis som annat farligt avfall. SAKAB upparbetar det kvicksilver som finns i insamlade batterier. Kvicksilvret återvinns inte utan tas bort ur samhällets kretslopp.

 

Nickel och kadmium återvinns ur batterier som innehåller dessa metaller. Återvunnet kadmium används för tillverkning av öppna nickelkadmiumbatterier för industribruk. Nickel går till stålverk.

 

Bly återvinns ur blybatterier. Det säljs bland annat till dem som tillverkar nya sådana batterier.

 

Alkaliska batterier och brunstensbatterier läggs tills vidare på deponi.

 

All information på denna sida kommer från Sita