!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Avfallshantering

Föreningen har två miljörum för avfall.
Soporna sorteras i respektive kärl. (hushållssopor, matavfall, papper, tidningar, plast, batterier, glas, metallförpackningar, elskrot osv)
För att undvika att sopkärlen blir nerkladdade och illaluktande är det viktigt att soppåsarna med hushållssopor knyts ihop.
Föreningen har även två tunnor (bruna) för matavfall.
Till dessa används de papperspåsar som finns lagrade på hyllan.

Rummen är absolut inte avsedda för grovsopor.
För sådant avfall hyr föreningen en container två gånger om året.
En gång i maj och en gång i slutet på oktober.

Under övrig tid är det medlemmarnas eget ansvar att frakta sina sopor till lämplig återvinningscentral.

Sätra ÅVC är den närmaste och adressen är:
Strömsätravägen 8
, Sätra industriområde

Öppettider på Sätra ÅVC:
Måndag – torsdag: 10.00 – 20.00 
Fredag – söndag: 09.00 – 17.00 
Stängt: Nyårsafton, Nyårsdagen, Midsommarafton,
Midsommardagen, Julafton och Juldagen.

Övriga helgdagar gäller samma öppettider som under fredag – söndag.