!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valberedning

 

 

Brf Hängpilarnas styrelse består av medlemmar i vår förening.
För att styrelsen ska vara fulltalig behövs det åtta eller nio personer,
fem ledamöter och tre eller fyra suppleanter.
Tycker du att det verkar intressant med styrelsearbetet i vår förening eller känner du att du vill lära dig, kontakta då valberedningen
på e-postadress: valberedningen@hangpilarna.se
eller via brev till föreningens brevlåda, Bergtallsvägen 32.
Märk kuvertet ”Valberedningen”
I valberedningen ingår:
Ingrid Röhne - Bergtallsvägen 32 (sammankallande)
Inger Wadelid - Bergtallsvägen 34
Ann-Mari Skogberg - Stora Kvinns Väg 58
Johan Skärgård - Stora Kvinns Väg 60

 

 

Uppdaterad 2017-06-20