!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkering

Garage

Garaget delas mellan Brf Hängpilarna och Brf Skogslindarna och vår förening har 85 st bilplatser. Det finns också 3 st MC-platser.

Administrationen av uthyrningen av garageplatser sköts av Apcoa.
De ansvarar för upprättande av hyresavtal och hyresdebitering.
Vid uppsägning av hyresavtalet kontaktar ni likaså Apcoa.

Vid uppsägning kan det vara bra att vara ute i god tid då uppsägningstid kan förekomma.

Hyran för en P-plats är för dagen 824 kr/månad. Åtta av platserna är smalare och svårare att använda om man har en bred bil.
Av denna anledning har hyran för dessa platser satts till 515 kr/månad. MC-platserna kostar 323 kr/månad.

Garageplatserna hör inte till lägenheten och kan inte överlåtas till köparen, när en lägenhet säljs. Platserna fördelas efter ett kösystem, där prioritet ges för en plats per lägenhet.
Platsfördelningen sköts av Apcoa.

Låsbrickor (taggar) till garaget är samma som till portarna och de aktiveras för garargeanvändning efter anmälan till styrelsen.

Apcoas kundtjänst telefon: 08-556 306 70

Vårt garage heter: 3667 Brf Hängpilarna

 
Besöksparkering

Besöksparkeringen ligger längs Stora Kvinns väg, bredvid skogspartiet mellan Brf Lindallén och Brf Hängpilarna. Det finns mer än 30 platser totalt, som vi delar med Brf Skogslindarna, Brf Lindallén och Brf Parkdammen.

Avgift alla dagar kl. 00-24 (dygnet runt):

5 kr för 45 minuter

40 SEK/dygn

Betalautomat, mottaglig för kontanter, kortköp samt Easy Park betalning via mobiltelefon, placerad på lättillgänglig och väl synlig plats (på parksidan av vägen i hörnet Stora Kvinns väg och Bergtallsvägen).

Vid problem med automaten
Skicka ett SMS till Apcoa Parking nummer 0700-230 230.
Inled texten med A3878 och beskriv felet.
T.ex. A3878 papper slut.
Alternativt ring Apcoas kundtjänst på nummer 08-556 306 70

(A3878 är anläggningsnumret för vår P-automat) 

Beslut om ändringar för parkeringstiden tas av den samverkansgrupp som finns för denna gemensamhetsanläggning. 

Den bit av Stora Kvinns väg som går framför hus 1 och 4 (Skogslindarna), samt hus 5 och 8 (Hängpilarna) får inte användas till parkering. Där råder parkeringsförbud pga att brandförsvaret måste kunna ställa upp sina stegbilar i händelse av brand. Parkeringsförbud råder också på båda sidor av garageinfarten mellan hus 1 och 2 (Skogslindarna).

 Vi ber alla boende att respektera detta, samt att informera sina besökare om att parkering ska ske på gästparkeringen.

 

Apcoa Parking Sverige AB (fd Europark) administrerar och övervakar parkeringsverksamheten inom området, besöksparkering, innergårdar och Stora Kvinns väg, utifrån de parkeringsregler som gäller och villkor som beslutats i samråd med berörda bostadsrättsföreningar.

Detta innebär att Europark Svenska AB utfärdar kontrollavgifter, administrerar inkassoärenden etc.

Kontrollavgifternas storlek för obetald och felaktig parkering följer taxa fastställd av kommunen.

För närvarande gäller:

475 SEK för obetald parkering

550 SEK för felaktig parkering

Besvär mot kontrollavgift skall inges inom 10 dagar till styrelsen i BRF Hängpilarna (styrelsen@hangpilarna.se).